วันที่ : 22-03-2560


ร่วมพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีลวดลาย สะท้อนเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ล้านนาลำปางโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม เวียงละกอน ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
# รูปกิจกรรม รายละเอียด