วันที่ : 24-03-2560


ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานด้าน วิชาการ ลดเวลาการเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ สถานศึกษาพอเพียง ณ รร. เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดยสมาคมฯ ได้มอบ แม่พิมพ์เซรามิกเพื่อเป็นสื่อการเรียนวิชา เซรามิก
# รูปกิจกรรม รายละเอียด