#

ร้านค้าและโรงงาน


ชื่อ Facebook Line Website E-mail โทรศัพท์ แฟกซ์
1


2


3


4

บริษัท โฮมพอทเทอรี่ จำกัด


Home Pottery Co., Ltd.

0 5429 6556
0 5429 6556
5

บริษัท ไอเวอรี่เซรามิก จำกัด


Ivory Ceramic Co., Ltd.

0 5401 9726
6

หจก. ไอริสอินดัสเทรียล


Iris Industrial Ltd., Part.


0 5482 9727
0 5482 9725
7

โรงงาน เอิร์ธ เซรามิค


Earth Ceramic Fa.

0 5436 6765
8

บริษัท เอส พี พี เซรามิค จำกัด


SSP CERAMIC CO.,LTD.


0 5426 9347
061 2706611
0 5426 9348
9

บริษัท เอส พี พี กระเบื้องเคลือบ จำกัด


SPP Tile Co., Ltd.06 1270 6611
0 5426 9348
10

โรงงาน เอสซี


SC Fa.

0 5422 1542
11

โรงงานเอฟเอ็มเซรามิค


F.M. Ceramic Fa.

0 5435 4375
0 5435 4375
12

โรงงาน เอราวัณเซรามิค


Arawan Ceramic Fa.

0 5432 7180
0 5432 7151
08 9433 0292
0 5432 7151
13

โรงงาน เอ็ม.พี. เซรามิกส์


M.P. Ceramics Fa.


0 5431 4314
09 5696 9666
0 5431 4314
14

บริษัท เอ็ม.ซี.บี เซรามิค จำกัด


M.C.B CERAMIC Co., Ltd.

0 5435 6608
15

บริษัท เอ็น.เอส. จี. เซรามิค จำกัด


N.S.G. Ceramic Co., Ltd.


0 5436 1098
16

เอ็น ดิแคล ดีไซน์


N Decal Design


08 9755 0713
0 5481 1118
17

โรงงานเอ็กซ์ คลูซีฟ เซรามิค


Exclusive Ceramics

0 5420 9713
08 9851 4278
0898514278
18

บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด


Indra Ceramic Co.,Ltd.

0 5431 5593
19

บริษัท อิญอร จำกัด


In On Co., Ltd.0 5436 6650
0 5436 6753
0 5436 6651
20

อารมณ์ดินสตูดิโอ


Arromdin Studio


0 5426 6069
08 1020 8668
21

โรงงานเหรียญชัยเซรามิค


Rheanchai Ceramic

0 5422 5242
0 5422 5241
22

โรงงานสำเภาทอง เซรามิค


Sumpowtong Ceramic Fa.

0 5433 6908
08 1595 4915
23

แสตนดาร์ด โมลด์ เซรามิค


Standard Mold Ceramic

08 9266 8503
24

โรงงานแสงโอฬาร


Saeng Olan


0 5432 4046-8
0 5432 5710
25

โรงงาน แสงอุทัยเซรามิกส์


Sanguthai Ceramics Fa.

26

บริษัท แสงอรุณเซรามิค จำกัด


Sang Arun Ceramic Co., Ltd.

0 5422 4815
27

บริษัท แสงชัยเซรามิค จำกัด


Saengchai Ceramic Co.,Ltd.


0 5432 5310
0 5432 5311
28

โรงงานเสมียนเซรามิก


Samian Ceramic

08 1993 8541
29

บริษัท สมศักดิ์เซรามิค (1995) จำกัด


Somsak Ceramic (1995) Co.,Ltd.


30

โรงงานสมบูรณ์ เซรามิค


Somboon Ceramic Fa.

0 5436 7349
0 5485 7309
0 5436 7349
31

โรงงาน ส.รุ่งแสง เซรามิค


Sor. Rungsaeng Ceramic


08 9758 2424
0 5432 4359
32

บริษัท วุฒิชัยเซรามิคส์ จำกัด


Vutthichai Ceramics Co., Ltd.


33

วีระพลเครื่องปั้น


Weerapol Pottery


34

บริษัท วาลด์ พอทเทอรี่ จำกัด


Wald Pottery Co., Ltd.


0 5433 9038
35

โรงงาน วังแคว้ง เซรามิคคราฟท์


Vangkwang Ceramic Craft Fa.0 5401 1197
08 1783 1404
0 5401 1197
36

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด


Lampang Silpanakorn Co., Ltd.


0 5481 1567
37

บริษัท ลำปางณัชชากรุ๊ป จำกัด


Lampang Nutcha Group Co., Ltd.


0 5401 0829
09 5465 5451
38

หจก. ลำปางภูมิวัฒนา


Lampang Pumiwattana Ltd. Part.


39

ลำปางบ้านเบญจรงค์


Lampang Banbenjarong


09 2953 6987
40

บริษัท ลำปางเซรามิค จำกัด


Lampang Ceramic Co., Ltd.


0 5435 6645
0 5422 3276
41

หจก. เล็กเซรามิค


Lek Ceramic Ltd., Part.


09 1858 4293
42

โรงงานลัดดา เซรามิค


Ladda Ceramic Fa.


0 5435 4555
43

รัตน์ป่ายะเซรามิค


Ratpaya Ceramic

44

หจก. รามาเซรามิค


Rama Ceramic Limited Partnership


0 5432 4042
0 5432 4042
45

โรงงานยอดเซรามิก


Yod Ceramic

46

โรงงาน โมเดลเลอร์เซรามิค ดีไซน์


Modeler Ceramic Design Fa.

08 9954 4415
08 6673 9543
47

หจก. มีลาภเซรามิค


Meelarp Ceramic Ltd., PART.

0 5435 6608
48

โรงงานมะณีเซรามิค


Manee Ceramic Fa.

0 5482 7143
49

ห้างหุ้นส่วน แฟนซีเซรามิคส์


Fancy Ceramics Ltd., Part.

0 5422 7497
50

โรงงานพุทธสิทธิ์ เซรามิค


Puttasit Ceramic

09 0675 5357
51

โรงงาน พี.เอ็น. เซรามิค


P.N. Ceramic Fa.

0 5422 1598
08 1296 4903
0 5435 2983
52

หจก. พี เซ็นเตอร์ เซรามิค


P.Center Ceramic Ltd., Part.

0 5434 6297
53

ผูกพัน เซรามิก


Poogpan Ceramic


54

โรงงานปราชญ์ศิลป์ดินเผา


Pradsin Dinpouw


55

ปั้นแต่งดินเผา


Pantang Dinpow


56

หสม.ปั้นงานเซรามิค ลำปาง


Pan-Ngan Ceramic Lampang


0 5424 1160
57

ปั้นเคลือบ สตูดิโอ


Pan-Klaub Studio

0 5421 7177
0 5422 8052
58

โรงงานประสพสุข เซรามิค


Prasopsuk Ceramic


0 5422 5266
0 5431 4217
59

บุญยิ่งเซรามิค


Boonying Ceramic

08 9850 7509
60

โรงงานบุญมาเซรามิค


Boonma Ceramic Factory


61

บริษัท บี.พี.ซี. จำกัด


B.P.C. Ceramic Co.,Ltd.

0 5432 8362
08 1993 5813
0 5432 8555
62

โรงงาน บีเค เซรามิก


BK Ceramic Fa.


09 5536 5161
63

หจก.บ้านสวนเซรามิค


Baansuan Ceramic Ltd., Part.

0 5433 6957
64

บ้านปั้นจันทร์


Baan Punjun


65

โรงงานบ้านน้ำโจ้


Baannamjo Ceramic Fa.

08 1169 2524
66

บ้านเทวิน


Baan Taewin

67

น้ำดิน ดีไซน์


Nam-Din Design


68

โรงงานนาปางคูนเซรามิค


Napangkoon Ceramic Fa.


08 5564 4236
0 5433 6303
69

บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด


Dhanabadee Decor Ceramic Co., Ltd.


70

โรงงานไทยสิราซัพพลาย


Thaisira Supply

71

บริษัท ไทยแลนด์ เทเบิลแวร์ (1974) จำกัด


Thailand Tableware (1974) Co., Ltd.


0 5422 6618
72

บริษัท ไทยเจริญเซรามิก จำกัด


Thaichareon Ceramic Co.,Ltd.


0 5421 7263
0 5421 7263
73

เทียน แอนด์ โฟร์เจ


Tien & 4-J


74

ทินนิกรเซรามิค


Tinnikorn Ceramic

0 5435 2150
75

ทวิภัทร์ เซรามิกส์


Tawi Phat Ceramics


76

โรงงาน ถ้วยชามเจริญสุข


Charoensuk Fa.0 5422 5743
08 1884 5900
08 9855 5855
08 6910 6810
0 5432 4493
77

โรงงานตุ๊กตาเซรามิค


Tukta Ceramic Fa.

0 5433 6782
78

หจก. โรงงานดินเผาแหลมทอง


Laemtong Ceramic Limited Partnership


79

โรงงาน ดาริกาเซรามิคส์


Darika Ceramics Fa.

0 5432 7246
0 5432 7246
80

โรงงานดาเดียร์เซรามิค


Dadear Ceramic


0 5435 4624
08 7656 7343
81

บริษัท เซราเฮ้าส์ จำกัด


Cera House Co., Ltd.


0 5401 9726
82

บริษัท เซรามิค เอส.ที.ซี จำกัด


CERAMIC S.T.C CO.,LTD.


054 367 490
08 1883 9538
054 367 491
83

หจก. เซนซ์ เซรามิคส์


Sense Ceramics Ltd.,Part.

0 5433 8236
0 5426 9733
84

บริษัท ซี-ไทย เดคอร์ไทล์ จำกัด


C-Thai Decor Tiles Co., Ltd.


0 5433 5208
85

โรงงาน ซิมเปิ้ลเซรามิค


Simple Ceramic Fa.

86

บริษัท ชูปรา จำกัด


Chupra Co.,Ltd.


0 5436 0670
87

โรงงาน ชัยอรุณเซรามิค


Chaiarrun Ceramics Fa.

0 5482 1696
88

บริษัท ชวาลทิพย์ แฮนด์ดี้คราฟท์ จำกัด


Schwantip Handicraft Co., Ltd.


89

โรงงาน จี เจ เซรามิค


G.J Ceramic Fa.

0 5428 4487
0 5428 4488
90

โรงงานจิวเฮง


Jiwheng Fa.

91

โรงงานจ๊ะจ๋า เซรามิค


Jaja Ceramic Fa.

0 5428 1515
0 5428 1515
92

ฆ้อนทองเซรามิกส์


Khonthong Ceramics


93

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด


Keratiles Ceramic Co., Ltd.

0 5434 6354
0 5434 6492
94

บริษัท คำแสนกอง จำกัด


Kamsankong Co.,Ltd.

0 5481 1600
08 3206 3668
95

บริษัท เค.เคเซรามิคส์ จำกัด


K.K. CERAMICS Co., Ltd.

0 5421 8313
0 5422 5589
96

โรงงาน เค ที พอทเทอรี่


K.T. Potery Fa.

08 1475 3216
97

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด


Quality Ceramic Co., Ltd.

98

โรงงาน เขลางค์เซรามิค เบญจรงค์


Khelang Benjarong Fa.

0 5481 0094
99

โรงงานก้ำเซรามิค


Kum Ceramic


0 5436 7487
08 9433 8535
100

โรงงานเกียรติศิริเซรามิค


Kiatsiri Ceramic


08 9029 9008
101

โรงงานเก่งเซรามิก


Kheang Ceramic Fa.

102

โรงงาน กิตติโรจน์ เซรามิคส์


Kittiroj Ceramics Fa.0 5482 4281-2
08 1472 5706
09 1078 2534
0 5482 4280
103

บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด


kasalong Ceramics Co.,Ltd.

0 5428 1443
0 5428 1993
104

บริษัทกระเบื้องดินเผา ลำปาง-ไทย จำกัด


Lampang-Thai Ceramics Tile Co.,Ltd.

(054)313-806
222-739
(054)824-323