บริษัท แสงชัยเซรามิค จำกัด
Saengchai Ceramic Co.,Ltd.

ที่อยู่ : 155 บ้านศรีก้ำ  หมู่ที่ 1  ปงแสนทอง  เมืองลำปาง  ลำปาง  52100
Address : 155 Bansrikam  M. 1  Pong Saen Thong     Mueang Lampang     Lampang  52100

การติดต่อ

Tel.
0 5432 5310
Fax.
0 5432 5311

สถานที่ตั้ง