บริษัท แสงอรุณเซรามิค จำกัด
Sang Arun Ceramic Co., Ltd.

ที่อยู่ : 29 ถ.นาก่วมเหนือ  หมู่ที่   ชมพู  เมืองลำปาง  ลำปาง  52100
Address : 29 Nakuamnue Rd.  M.   Chomphu     Mueang Lampang     Lampang  52100

การติดต่อ

Tel.
Fax.
0 5422 4815

สถานที่ตั้ง