บริษัท อิญอร จำกัด
In On Co., Ltd.

ที่อยู่ : 211/1  หมู่ที่   ปงยางคก  ห้างฉัตร  ลำปาง  52190
Address : 211/1  M.   Pong Yang Khok     Hang Chat     Lampang  52190

การติดต่อ

Tel.
0 5436 6650
0 5436 6753
Fax.
0 5436 6651

สถานที่ตั้ง