บริษัท เอ็น.เอส. จี. เซรามิค จำกัด
N.S.G. Ceramic Co., Ltd.

ที่อยู่ : 224  หมู่ที่ 1  ปงแสนทอง  เมืองลำปาง  ลำปาง  52100
Address : 224  M. 1  Pong Saen Thong     Mueang Lampang     Lampang  52100

การติดต่อ

Tel.
Fax.
0 5436 1098

สถานที่ตั้ง