บริษัท เอ็ม.ซี.บี เซรามิค จำกัด
M.C.B CERAMIC Co., Ltd.

ที่อยู่ : 410/1 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่  หมู่ที่ 11  ปงแสนทอง  เมืองลำปาง  ลำปาง  52100
Address : 410/1 Lampang-Chiangmai Rd.  M. 11  Pong Saen Thong     Mueang Lampang     Lampang  52100

การติดต่อ

Tel.
Fax.
0 5435 6608

สถานที่ตั้ง