บริษัท ไอเวอรี่เซรามิก จำกัด
Ivory Ceramic Co., Ltd.

ที่อยู่ : 65  หมู่ที่ 5  นาครัว  แม่ทะ  ลำปาง  52150
Address : 65  M. 5  Na Khrua     Mae Tha     Lampang  52150

การติดต่อ

Tel.
Fax.
0 5401 9726

สถานที่ตั้ง