บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด
kasalong Ceramics Co.,Ltd.

ที่อยู่ : 142  หมู่ที่ 4  วังพร้าว  เกาะคา  ลำปาง  52130
Address : 142  M. 4  Wang Phrao     Ko Kha     Lampang  52130

การติดต่อ

Tel.
0 5428 1443
Fax.
0 5428 1993

สถานที่ตั้ง