โรงงาน กิตติโรจน์ เซรามิคส์
Kittiroj Ceramics Fa.

ที่อยู่ : 5/1 ถ.พระเจ้าทันใจ  หมู่ที่ 3  ต้นธงชัย  เมืองลำปาง  ลำปาง  52000
Address : 5/1 Phajaotanjai  M. 3  Ton Thong Chai     Mueang Lampang     Lampang  52000

การติดต่อ

Tel.
0 5482 4281-2
08 1472 5706
09 1078 2534
Fax.
0 5482 4280

สถานที่ตั้ง

การสนทนา