โรงงานก้ำเซรามิค
Kum Ceramic

ที่อยู่ : 184/1  หมู่ที่ 6 ถ.เกาะคา-ห้างฉัตร  ปงยางคก  ห้างฉัตร  ลำปาง  52190
Address : 184/1  M. 6  Pong Yang Khok     Hang Chat     Lampang  52190

การติดต่อ

Tel.
0 5436 7487
08 9433 8535
Fax.

สถานที่ตั้ง