รายการสินค้า


บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
Keratiles Ceramic Co., Ltd.

ที่อยู่ : 66/6  หมู่ที่ 1  น้ำโจ้  แม่ทะ  ลำปาง  52150
Address : 66/6  M. 1  Nam Cho     Mae Tha     Lampang  52150

การติดต่อ

Tel.
0 5434 6354
Fax.
0 5434 6492

สถานที่ตั้ง