โรงงานจ๊ะจ๋า เซรามิค
Jaja Ceramic Fa.

ที่อยู่ : 105 บ้านศาลาเม็ง  หมู่ที่ 9  ท่าผา  เกาะคา  ลำปาง  52130
Address : 105  M. 9  Tha Pha     Ko Kha     Lampang  52130

การติดต่อ

Tel.
0 5428 1515
Fax.
0 5428 1515

สถานที่ตั้ง