โรงงานนาปางคูนเซรามิค
Napangkoon Ceramic Fa.

ที่อยู่ : 200  หมู่ที่ 9  ปงแสนทอง  เมืองลำปาง  ลำปาง  52100
Address : 200  M. 9  Pong Saen Thong     Mueang Lampang     Lampang  52100

การติดต่อ

Tel.
08 5564 4236
Fax.
0 5433 6303

สถานที่ตั้ง