โรงงานประสพสุข เซรามิค
Prasopsuk Ceramic

ที่อยู่ : 661 ถ.วชิราวุธดำเนิน  หมู่ที่ 5  พระบาท  เมืองลำปาง  ลำปาง  52000
Address : 661 Vachiravutdumneon  M. 5  Phra Bat     Mueang Lampang     Lampang  52000

การติดต่อ

Tel.
0 5422 5266
Fax.
0 5431 4217

สถานที่ตั้ง