หสม.ปั้นงานเซรามิค ลำปาง
Pan-Ngan Ceramic Lampang

ที่อยู่ : 493  หมู่ที่ 9  ชมพู  เมืองลำปาง  ลำปาง  52100
Address : 493  M. 9  Chomphu     Mueang Lampang     Lampang  52100

การติดต่อ

Tel.
Fax.
0 5424 1160

สถานที่ตั้ง