หจก. พี เซ็นเตอร์ เซรามิค
P.Center Ceramic Ltd., Part.

ที่อยู่ : 232  หมู่ที่ 8  น้ำโจ้  แม่ทะ  ลำปาง  52150
Address : 232  M. 8  Nam Cho     Mae Tha     Lampang  52150

การติดต่อ

Tel.
Fax.
0 5434 6297

สถานที่ตั้ง