ห้างหุ้นส่วน แฟนซีเซรามิคส์
Fancy Ceramics Ltd., Part.

ที่อยู่ : 54 ถ.สุขสวัสดิ์  หมู่ที่ 1  พระบาท  เมืองลำปาง  ลำปาง  52000
Address : 54 Sooksawat Rd.  M. 1  Phra Bat     Mueang Lampang     Lampang  52000

การติดต่อ

Tel.
Fax.
0 5422 7497

สถานที่ตั้ง