โรงงานมะณีเซรามิค
Manee Ceramic Fa.

ที่อยู่ : 61  หมู่ที่ 4  ชมพู  เมืองลำปาง  ลำปาง  52100
Address : 61  M. 4  Chomphu     Mueang Lampang     Lampang  52100

การติดต่อ

Tel.
Fax.
0 5482 7143

สถานที่ตั้ง