หจก. เล็กเซรามิค
Lek Ceramic Ltd., Part.

ที่อยู่ : 17  หมู่ที่ 8  ชมพู  เมืองลำปาง  ลำปาง  52100
Address : 17  M. 8  Chomphu     Mueang Lampang     Lampang  52100

การติดต่อ

Tel.
09 1858 4293
Fax.

สถานที่ตั้ง