บริษัท ลำปางเซรามิค จำกัด
Lampang Ceramic Co., Ltd.

ที่อยู่ : 440 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง เชียงใหม่  หมู่ที่ 11  ปงแสนทอง  เมืองลำปาง  ลำปาง  52100
Address : 440 Lampang-Chiang Mai Super Hightway Rd.  M. 11  Pong Saen Thong     Mueang Lampang     Lampang  52100

การติดต่อ

Tel.
0 5435 6645
Fax.
0 5422 3276

สถานที่ตั้ง

การสนทนา