ลำปางบ้านเบญจรงค์
Lampang Banbenjarong

ที่อยู่ : 352  หมู่ที่ 1  ชมพู  เมืองลำปาง  ลำปาง  52100
Address : 352  M. 1  Chomphu     Mueang Lampang     Lampang  52100

การติดต่อ

Tel.
09 2953 6987
Fax.

สถานที่ตั้ง

การสนทนา