โรงงาน วังแคว้ง เซรามิคคราฟท์
Vangkwang Ceramic Craft Fa.

ที่อยู่ : 408  หมู่ที่ 2  ปงแสนทอง  เมืองลำปาง  ลำปาง  52100
Address : 408  M. 2  Pong Saen Thong     Mueang Lampang     Lampang  52100

การติดต่อ

Tel.
0 5401 1197
08 1783 1404
Fax.
0 5401 1197

สถานที่ตั้ง