บริษัท วาลด์ พอทเทอรี่ จำกัด
Wald Pottery Co., Ltd.

ที่อยู่ : 291  หมู่ที่ 4  เวียงตาล  ห้างฉัตร  ลำปาง  52190
Address : 291  M. 4  Wiang Tan     Hang Chat     Lampang  52190

การติดต่อ

Tel.
Fax.
0 5433 9038

สถานที่ตั้ง