โรงงาน ส.รุ่งแสง เซรามิค
Sor. Rungsaeng Ceramic

ที่อยู่ : 348  หมู่ที่ 2  ปงแสนทอง  เมืองลำปาง  ลำปาง  52100
Address : 348  M. 2  Pong Saen Thong     Mueang Lampang     Lampang  52100

การติดต่อ

Tel.
08 9758 2424
Fax.
0 5432 4359

สถานที่ตั้ง

การสนทนา