โรงงานเสมียนเซรามิก
Samian Ceramic

ที่อยู่ : 526  หมู่ที่ 2  ชมพู  เมืองลำปาง  ลำปาง  52100
Address : 526  M. 2  Chomphu     Mueang Lampang     Lampang  52100

การติดต่อ

Tel.
08 1993 8541
Fax.

สถานที่ตั้ง